Producătorul șampaniei de Panciu, în faliment

0
1198

Ceea ce se preconiza de mai mulți ani, iată că s-a adeverit în această lună. Una dintre cele mai importante firme din Vrancea, un simbol al industriei viti-vinicole românești, a ajuns oficial în faliment. Veritas Panciu se confruntă de mulți ani cu probleme financiare, cuantumul datoriilor crescând an de an. Pe hârtie și în declarații optimiste au existat diverse planuri de redresare, investiții, reorganizare … dar atât. Și inevitabilul s-a produs. Declanșată în urmă cu 8 ani, procedura de faliment s-a finalizat printr-o decizie a instanței.

”Admite cererea de deschidere a procedurii falimentului formulată de creditorul B2Kapital Portfolio Management SRL şi, în consecinţă: În temeiul art. 105 alin. (1) raportat la art. 107 alin.(1) lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii generale a falimentului debitorului S.C. VERITAS PANCIU S.A. In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe CITR SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din Legea nr. 85/2006. In temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitor şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 11.11.2019. Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului prin lichidator, comitetului creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 25.11.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 27.12.2019. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 16.01.2020. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.01.2020. In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Prezenta sentinţă se comunică creditorilor, lichidatorului, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea în vederea înregistrării menţiunilor cuvenite şi publicarea în BPI. Respinge cererea nr. 30773/29.08.2018 formulată de către creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea. În temeiul disp. art. 62 din Codul de procedură civilă (1865) dispune comunicarea cererii de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Naţională A Vămilor formulată de debitoare. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 30 ianuarie 2020, termen dat în cunoştinţă celor prezenţi şi pentru când se vor cita părţile lipsă. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.”, se precizează în decizia Tribunalului Caraș Severin.