Producătorii de cartofi trebuie să depună cererile pentru ajutorul de minimis, la Direcția Agricolă, până pe 15 iulie

0
175
Până la data de 15 iulie 2022, la Direcția pentru Agricultură Judeţeană Vrancea, vor fi preluate Cererile de înscriere în „Programul de susținere a culturii de cartofi pentru consum”. Potențialii beneficiari trebuie să depună la DAJ o cerere-tip, la care se vor anexa următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I.;
b) copie a atestatului de producător (în cazul persoanelor fizice), valabil până la 31 decembrie 2022;
c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, care atestă suprafaţa de teren cultivată în anul 2022 cu cartofi de consum.
g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexe.
Condiții care trebuie îndeplinite de către solicitanți:
să dețină minim 0,30 ha cultivați cu cartofi de consum în anul 2022;
să facă dovada comercializării a minim 6 to/ha (dintr-o producție minimă de 15 to/ha);
să depună documente justificative pentru comercializarea producției până cel târziu pe data de 29 noiembrie 2022;
să anunțe DAJ cu privire la începerea recoltării cu minim 48 de ore (și maxim 10 zile) înainte.
Prin acest program se va acorda un ajutor de minimis în cuantum de 200 euro/ha. Valoarea sprijinului va fi proporțională cu suprafața care va fi determinată ca fiind eligibilă la controlul pe teren (dar nu mai mult de 20.000 euro/beneficiar cumulat din ajutoare de minimis în ultimii 3 ani fiscali). (sursa: Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea)


Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentANPC: Atenție la produsele cumpărate în perioada de caniculă!
Articolul următorMedicul Mihai Ionescu vrea să extindă sfera patologiei chirurgicale la Spitalul Militar Focșani