Primii bani plătiți cu cardul la Finanțe

0
153

În ultimele două săptămâni, prin prin intermediul POS – urilor instalate la nivelul trezoreriilor din judeţ au fost încasaţi 7.304 lei. La nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea sunt disponibile 6 POS- uri (4 la Focşani, 1 la Adjud şi 1 la Panciu)  unde pot fi achitate sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat prin intermediul cardurilor.

„Achitarea obligaţiilor cu cardul se poate face la nivelul instituţiei  doar de către persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal, titularul întreprinderii individuale şi al persoanei fizice autorizate, precum si membrii întreprinderilor familiale, pentru creanţele fiscale evidenţiate pe CNP.

Plata cu cardul se poate face doar prin prezentarea persoanelor fizice la ghişeu şi nu online. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a iniţiat procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţia de servicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume efectuate on-line prin carduri bancare prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi (www.ghişeul.ro), termenul limită pentru primirea ofertelor fiind 23 august 2016″, potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea.

Ttipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, sunt următoarele

  • Impozit pe venit (impozit pe veniturile din activităţi independente, salarii, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, premii, activităţi agricole, jocuri de noroc, regularizări);
  • Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice (impozit pe veniturile din dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane, activităţi sportive şi de divertisment, premii, jocuri de noroc)
  • Contribuţii de asigurări sociale
  • Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  • Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
  • Contribuţii de asigurări pentru şomaj
  • TVA încasată pentru operaţiuni interne
  • Accize
  • Amenzi, penalităţi şi confiscări (venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală, de către alte instituţii de specialitate, amenzi judiciare, penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată, penalităţi de nedeclarare)
  • Alte taxe şi tarife (pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, taxe consulare, taxe şi alte venituri din protecţia mediului).