Primarul respinge solicitarea liberalilor de convocare a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Focșani. Consilierii PNL au propus scutiri la plata chiriei locuințelor de stat și pe spațiile Administrației Piețelor pe durata stării de urgență

0
441

Primarul Cristi Misăilă nu este de acord cu solicitarea consilierilor PNL Focșani (plus Costel Bîrsan) de convocare a unei ședințe de îndată/ extraordinare a Consiliului Local. Aceștia au propus două proiecte de hotărâre: unul privind scutirea la plata chiriei pe spațiile Administrației Piețelor și unul privind scutirea la plata chiriei pentru locuințele sociale, de serviciu și ANL pe durata stării de urgență, cu prelungirea automată a contractelor de închiriere. Edilul șef le-a transmis, însă, refuzul său de a convoca o astfel de ședință, cu includerea celor două proiecte pe ordinea de zi. Primarul Cristi Misăilă își motivează refuzul prin invocarea unor proceduri birocratice și multe alineate și litere din acte normative. ”Drept urmare, nu se poate aduce atingere unor reglementări naționale, stabilite prin lege, printr-un act administrativ adoptat la nivelul consiliului local. Având în vedere documentele transmise de dumneavoastră, precum și argumentele invocate în prezenta, apreciem că nu este posibilă convocarea Consiliului Local al municipiului Focșani în ședință extraordinară”, le-a transmis primarul consilierilor liberali.

Referitor la refuzul primarului de a convoca o ședință extraordinară și de a găsi, eventual, soluții legale pentru sprijinirea unui segment important de populație, consilierii locali PNL au transmis un comunicat de presă.

”- Constatăm că în mod repetat – cum de altfel s-a întâmplat pe durata întregului mandat de primar – obstrucționați orice formă de inițiativă de proiect venită din partea grupului de consilieri locali PNL.

– În mod nedemn, instigați întreg aparatul de specialitate al Primăriei să refuze orice formă de colaborare cu membrii Consiliului Local, dovadă fiind și acest răspuns care nici măcar nu este asumat de dumneavoastră prin semnătură.

– În nenumărate rânduri, JUSTIFICAȚI cu un text de lege – art.136 alin.(8) din Codul Administrativ REFUZUL de a da curs unui proiect de hotărâre, UITÂND să citiți și să aplicați și art.136 alin.(1) Cod Administrativ care dispune că: Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. ”Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.,,

– Ne întrebăm, retoric, dacă în aceeași manieră ați procedat și cu inițiativele de proiect depuse de cetățenii Municipiului Focșani? Ne întrebăm tot retoric, cum ați procedat la ,,inițiativele legislative,, ale colegilor consilieri locali PSD? Le-ați solicitat în aceeași manieră să întocmească toată documentația?

– În ce privește nesemnarea proiectelor de hotărâre și a convocării de ședință extraordinară, apreciem că, dat fiind situația de urgență, puteați aplica procedura prevăzută de art.196 alin (2) Cod procedură civilă, proiectele și convocarea putând fi semnate direct în ședință.

– Inițiativa de proiecte a fost și este pentru oamenii din Municipiul Focșani.

– Așa cum la nivelul Guvernului României, prin ordonanțe, s-a luat măsura amânării achitării unor rate, taxe, impozite etc, am apreciat că și pe plan local se poate adopta în forma propusă de subsemnații sau într-o formă îmbunătățită, o scutire pentru locuitorii Municipiului Focșani.

– În locuințele sociale, locuințele de serviciu și locuințele ANL stau familii care suferă în mod direct din punct de vedere economic din pricina acestei pandemii.

– În piețele agroalimentare, aproape închise după Ordonanța Militară nr.4/2020, comercianții care au încheiate contracte pentru terenuri sau spații nu mai au vânzări și ne-au solicitat aplicarea la nivel local a unei forme de scutire pentru chirii.

– Nici faptul că cele două proiecte prevedeau ca dată de aplicare ziua de 16.03.2020, nu putea fi un impediment, existând procedura amendamentului, iar pentru a respecta neretroactivitatea legii pe care o invocați, scutirile puteau fi adoptate cu luna aprilie.

Regretăm, de asemenea, și necunoașterea dispozițiilor art.50 din Decretul nr.195/2020 care dispune că:,,Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.” Este o prevedere legală cu aplicare generală care cuprinde și sfera Codului Administrativ și implicit acoperă sub aspect legal transmiterea prin mijloace de comunicare electronica a proiectelor de hotărâre. Dacă dumneavoastră apreciați că lipsa unei semnături la data depunerii convocării și proiectelor nu putea fi complinită de inițiatori în ziua ședinței înseamnă că noțiunile de ,,SITUAȚIE DE URGENȚĂ,, sau ,,PANDEMIE,, vă sunt încă străine.”, se menționează în comunicatul consilierilor liberali.