Primăria Vidra, bună de plată pentru că a prejudiciat Obștea Vidra, Scafari și Căliman

0
1049
Obştea de moşneni în devălmăşie a satelor Vidra, Scafari şi Căliman s-a considerat nedreptățită de Primăria Vidra, din cauza refuzului de a elibera adeverința de proprietate asupra unor suprafețe de pășune, de circa 80 de hectare, potrivit procesului verbal de punere în posesie din luna mai 2005, emis chiar de Primăria Vidra. Adeverința era necesară pentru ca Obștea să poată obține subvenția de la APIA. Însă, în 2018, conducerea Primăriei nu le-a eliberat obștenilor această adeverință, iar Obștea nu a mai primit suma de 64.871 lei de la APIA. Prin urmare, Obștea a acționat UAT Vidra în instanță, iar pe 13 octombrie 2020 Curtea de Apel Galați a dat o sentință definitivă favorabilă, obligând administrația locală să achite suma de 70.544 lei. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ulterior, cererea UAT Vidra de revizuire a sentinței pronunțate de CA Galați. Acum, Obștea a făcut demersurile necesare pentru încasarea sumei de la bugetul local. ”La data de 19.02.2021, a fost înaintată adresă către Trezoreria Focşani, prin care s-a dispus executarea silită prin înfiinţarea popririi tuturor conturilor bancare ale Primăriei Comunei Vidra, până la încasarea sumei de 70.564 lei. De asemenea, am solicitat Curţii de Conturi a României să dispună efectuarea unei misiuni de audit financiar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Vidra, pentru recuperarea prejudiciului în sumă totală de 70.544 lei, de la persoanele vinovate de producerea acestuia. Urmează ca reprezentanţii Consiliului Local al Comunei Vidra să ia măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local al comunei.”, a anunțat Bogdan Mărica, președintele Obștii de moșneni în devălmășie Vidra, Scafari și Căliman.
Ulterior, conducerea Obștii a cerut și despăgubiri în instanță. Tribunalul Vrancea a dat, marți, o decizie în acest sens, obligând Primăria Vidra la plata sumei de 66.221 lei, drept despăgubiri civile către Obştea Vidra. Astfel, UAT Vidra ar trebui să plătească Obştii Vidra, Scafari și Căliman, de la bugetul local, despăgubiri civile în sumă totală de 136.765 lei. Decizia Tribunalului Vrancea nu este definitivă, Primăria Vidra putând face recurs.