Primăria Țifești angajează specialist pentru Compartimentul agricol

0
284

Primăria Comunei Ţifeşti organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment registrul agricol. Pentru a se înscrie la concurs, doritorii nu au nevoie de experiență, însă trebuie să facă dovada studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agricultură/horticultură sau științe administrative. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 11 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ţifeşti, telefon 0237/269.728.