Primăria Sihlea face angajări pe perioadă determinată

0
444

Primăria Comunei Sihlea organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a mai multor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, în cadrul proiectului social POCU/827/5/2/140679 „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în comuna Sihlea, județul Vrancea”. Posturile scoase la concurs sunt:

-expert selecție și menținere grup-țintă (2 posturi), cu 4 ore/zi//21 zile/lună. Condiții de participare la concurs: studii medii/superioare în domeniul științe sociale, ramura științe administrative, specializarea administrație publică, ramura științe juridice, specializarea drept, ramura științe ale comunicării, ramura sociologie, specializarea asistență socială/științe umaniste și arte, ramura teologie; utilizator elementar nivel 1 – limba engleză; bun coordonator, abilități interpersonale; fără vechime în specialitate.

-expert coordonare ocupare, cu 4 ore/zi//21 zile/lună. Condiții pentru candidați: studii superioare/studii masterale de asistență socială, psihologie, sociologie; utilizator elementar nivel 1 – limba engleză; cunoscător al psihologiei umane, cunoștințe de sociologie, bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilități interpersonale, planificare, gândire analitică și strategică, capacitate de sinteză; fără vechime în specialitate.

-manager de proiect, cu 4 ore/zi//21 zile/lună. Condiții pentru doritori: studii superioare; utilizator elementar nivel 1 – limba engleză; management, coordonare, management de proiect, planificare și organizare; fără vechime în specialitate.

În toate cazurile, dosarele candidaților se depun până pe data de 7 septembrie. Concursul pentru ocuparea posturilor respective au loc la aceleași date: 15 septembrie – proba scrisă; 20 septembrie – interviul. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sihlea, str. Alexandru Sihleanu nr. 1, telefon: 0237/257.708, email: primar@sihlea.primarievrancea.ro.