Primăria Popești angajează inspector cu studii superioare

0
408

Primăria Comunei Popești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziții publice, patrimoniu. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii – universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile:
    • științe juridice, specializarea – drept;
    • științe economice, specializarea – Economie generală sau Finanțe și Bănci sau Management sau Managementul dezvoltării rurale durabile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an.

Dosarele candidaților se depun până pe data de 25 iulie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 august 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 09 august 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Popești, din satul Popești, comuna Popești, județul Vrancea, telefon: 0237/251.911.