Primăria Focșani promite reabilitarea termică a încă 6 blocuri de locuințe

0
152

Într-un comunicat de presă, Primăria Focșani anunță că a obținut finanțarea pentru reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe din municipiu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Cele 6 blocuri prinse în acest proiect sunt: Str. Unirea Principatelor, Nr. 15, Bl. 15; Bd. București, Nr. 9, Bl. A1, Sc. 1,2,3; Bd. Unirii, Nr. 37, Bl. 37; Bd. Unirii, Nr. 4, Bl. B3, Sc. 3; Str. Revoluției, Nr. 11, Bl. C3; Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1. ”Reabilitarea termică a blocurilor presupune următoarele lucrări principale, fără a se limita la acestea: izolarea termică a fațadelor (cu polistiren ignifugat de 15 cm, iar între etaje va fi montat un brâu de vată bazaltică), înlocuirea tâmplăriei și închiderea balcoanelor cu termopan, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă, izolarea termică a planșeului peste subsol (pentru apartamente situate la parter), înlocuirea lifturilor, repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor de pe casa scării, montarea/demontarea echipamentelor/instalaţiilor (ex: aer condiționat), reabilitarea instalațiilor de alimentare cu energie termică din spațiile comune și a instalațiilor de distributie a apei reci din subsol etc.”, se precizează în comunicatul administrației locale.

Finanţarea acestui tip de proiecte este următoarea: 60% din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi a bugetului de stat; 15% din partea Primăriei Municipiului Focşani; 25% este contribuția asociaţiei de proprietari. Pentru asociațiile beneficiare, Primăria propune suportarea de la bugetul local a unui procent de 21,5% din cei 25%, în cazul proprietarilor care au un venit pe membru de familie de până în 2.391 lei. Totodată, municipalitatea oferă posibilitatea plații eșalonate a contribuției asociațiilor de proprietari pe o perioadă de maxim 10 ani, indiferent de procentul care revine acestora – 21,5 sau 25. Valoarea totală a proiectului de reabilitare termică a celor 254 de apartamente este de 4,932,338.18 lei.