Primăria Focșani caută inginer pentru proiecte și investiții

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții – Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focșani. Condiții de participare la concurs:

– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă specializare construcții civile, industriale și agricole sau specializare căi ferate, drumuri și poduri;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 08 ianuarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu, proba scrisă în data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu IT, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Serviciul resurse umane, managementul calității, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității – telefon 0237/213416, email [email protected], secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector. (sursa: Primăria Focșani)