Primăria Focșani caută director, muncitor, portar și șofer

0
182

1. Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Director gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa – Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
Concursul va avea loc în data de 8 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, 13 februarie 2017, ora 11.00 – proba practică şi 17 februarie 2017 ora 10.00, proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1bis.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info şi pe portalul posturi@gov.ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 13 ianuarie 2017 (inclusiv) la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416, secretar comisie concurs – Buică Diana Sorinela.

2. Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante de: muncitor calificat II – un post, portar – un post și șofer I – un post, din cadrul Compartimentului administrativ – Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate. Condiţii de participare la concurs:
A) Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa – Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
B) Condiții specifice:
muncitor calificat II: studii generale; diplomă de calificare în meseria de instalator sanitar; vechime în specialitate: minimum 3 ani și 6 luni.portar: studii generale; să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și actualizată (certificat de calificare agent pază, atestat agent pază); vechime în muncă minimum 2 ani.șofer I: studii generale; carnet de conducere categoria B, cu experiență de cel puțin 3 ani în conducerea autovehiculelor.
Concursul/examenul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1bis astfel:
Pentru postul de muncitor calificat II:
– proba scrisă: 6 februarie 2017, ora 10.00
– proba practică: 9 februarie 2017, ora 10.00
– proba interviu: 14 februarie 2017, ora 10.00
Pentru postul de portar:
– proba scrisă: 6 februarie 2017, ora 10.00
– proba interviu: 9 februarie 2017, ora 12.00
Pentru postul șofer I:
– proba scrisă: 6 februarie 2017, ora 10.00
– proba practică: 9 februarie 2017, ora 11.00
– proba interviu: 14 februarie 2017, ora 11.00
Bibliografiile se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info și pe portalul posturi@gov.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării (până la data de 13 ianuarie 2017 inclusiv), la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et. 1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416, secretar comisie concurs Buică Diana Sorinela.