Primăria Focșani angajează economist

0
394

Primăria municipiului Focșani caută să angajeze un economist pentru postul de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul buget, contabilitate – Serviciul buget, contabilitate – Direcţia economică.  Condiţiile specifice pentru a putea participa la concurs sunt următoarele:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

Pe data de 25 octombrie se va desfășura proba scrisă iar pe data de 27 octombrie va avea loc interviul. De asemenea, candidații vor da și o testare pentru verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.