Prima firmă din Focșani cu certificat pentru protecția datelor personale (GDPR)

0
983

SC Cîtu Web Consulting este prima firmă din Focșani care se poate ocupa, conform noilor reglementări legale, de protecția datelor cu caracter personal. Administratorul firmei, Adrian Cîtu, a obținut acest certificat de ofițer de protecție a datelor. Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale (GDPR) intră în vigoare peste câteva zile, pe 25 mai.       Potrivit noilor prevederi legale, desemnarea responsabilului cu protecţia datelor se solicită atunci când:                                                                                                                           a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;                                                             b) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;                            c) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni. 

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi angajat al operatorului/ persoanei împuternicite de operator sau poate să-şi îndeplinească sarcinile pe baza unui contract de prestări servicii. Mai mult, responsabilul trebuie să aibă capacitatea de a îndeplini sarcinile fiind necesare anumite calităţi personale (ex: integritate şi etica profesională), cunoştinţe, dar şi o anumită poziţie în cadrul organizaţiei. Operatorul sau persoana împuternicită de operator are obligaţia de a comunica autorităţii de supraveghere doar datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor. Totodată, prin Ordinul nr. 1786/2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, a fost introdusă în COR această nouă ocupaţie sub denumirea ”responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal” – cod COR 242231.