Precizări de la Inspecția Muncii referitoare la intrarea în vigoare a salariului minim brut din sectorul agroalimentar, de 3.000 lei, și, respectiv, la majorarea salariului minim cu 200 lei

0
1281
În atenția angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară, potrivit Codurilor CAEN 01 – agricultură, vânătoare şi servicii anexe (codurile 011 – 016) și CAEN 10 – Industria alimentară:
Începând cu data de 1 iunie 2022, vor fi operate și transmise în Revisal modificările salariale intervenite prin efectul Legii nr. 135 din 13 mai 2022, pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, pentru salariații angajatorilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi în 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥 𝐬𝐢 𝐢̄𝐧 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚̃, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând, în medie, 17,928 lei/oră. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. h) H.G. nr. 905/2017, aceste modificări se transmit în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.
𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁! Prevederile Legii nr. 135/2022 trebuie coroborate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată […]”. Astfel, facem precizarea că valoarea minimă a remunerației la care are dreptul zilierul care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în sectorul agricol şi în industria alimentară este cea prevăzută la art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 135/2022. Menționăm că, în urma interogării, la data 30.05.2022, a bazei de date privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic, ce conține informaţii conform transmiterilor de registru efectuate de către angajatori, numărul total de contracte active cu tipul normei normă întreagă și salariu de bază lunar brut de 2.550 lei, pentru care este obligatorie operarea și aplicarea majorării salariale, este de 34.586 pentru Codul CAEN 01, respectiv 56.605 pentru codul CAEN 10.
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în perioada 01.06 – 31.12.2022, angajatorii pot majora, voluntar, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 lei. Această majorare se acordă salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, sunt încadraţi cu normă întreagă și numai la locul unde se află funcţia de bază. Pentru suma de 200 lei nu se datorează impozit pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii.
Prevederea majorării salariului minim este, însă, obligatorie în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 01.06 – 31.12.2022, nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include alte sporuri, urmând să fie de 2.750 lei, nivel minim pe care angajatorii trebuie să îl prevadă în contractul individual de muncă dacă doresc să beneficieze de facilitățile fiscale prevăzute de actul normativ. Această prevedere nu se aplică personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, măsura fiind destinată exclusiv salariaților din domeniul privat.
𝗗𝗲 𝗿𝗲𝘁̗𝗶𝗻𝘂𝘁:
– Majorarea este facultativă și nu este obligatoriu să fie acordată de la început de lună, putând fi acordată și pentru o fracțiune de lună, situație în care se va diminua corespunzător. În mod similar, suma de 200 lei se diminuează în funcție de data angajării, respectiv data încetării contractului individual de muncă.
– Majorarea de 200 de lei vizează exclusiv salariul minim de 2.550 de lei. Ea nu se acordă la salariile minime de 3.000 lei stabilite în domeniile construcții, agricultură și industria alimentară.
– Scutirea de taxe pentru suma lunară de 200 de lei se aplică și în cazul persoanelor angajate după data de 1.06.2022, cărora li se stabilește un salariu brut de 2.750 de lei, fără a lua în calcul sporurile și alte adaosuri. (sursa: Inspecția Muncii)

Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a>

<!-- /96038750/Vrancea24/Billboard -->
<div id='div-gpt-ad-1674821856114-0' style='min-width: 300px; min-height: 90px;'>
 <script>
  googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1674821856114-0'); });
 </script>
</div></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentCSM Adjud 1946 s-a calificat în finala județeană a Cupei României la fotbal, după un meci jucat, în premieră, în nocturnă
Articolul următorJoi, de Înălțarea Domnului, o nouă ediție a Maratonului Siretului/ Traseul cuprinde 7 localități, cu 7 biserici și monumente