Posturi pentru civili la Batalionul 81 ”Mr. Gheorghe Șonțu”

0
1535

Brigada 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani scoate noi posturi contractuale la concurs, disponibile la Batalionul 81 ”Mr. Gheorghe Șonțu”. Posturile pentru care se organizează concurs sunt casier debutant din compartimentul „Casierie” la contabilul şef, șef formație muncitori, muncitor calificat (electrician) şi muncitor calificat (zugrav/zidar) din Formaţiunea de cazarmare din U.M. 01471 Focşani. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.08.2019 , ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01471, b-dul Bucureşti nr. 4-6, localitatea Focşani, persoană de contact Zota Silviu, secretar, telefon 0237215100 interior 244. Condițiile generale și specifice, tematica și bibliografia de concurs se găsesc pe www.brigada8art.ro.