Posturi libere scoase la concurs de Consiliul Județean Vrancea

0
2854

Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, organizează, în data de 18 septembrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
● referent debutant (1 post) la Biroul administrație publică și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică. Condiţii specifice: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; fără vechime în muncă;
● muncitor calificat treapta III (2 posturi, din care: 1 post – instalator apă-canal; 1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat. Condiţii specifice:
– studii medii/generale;
– certificat de calificare profesională;
– fochist-autorizație I.S.C.I.R.însoțită de taloanele pentru viza anuală valabilă
– vechime în specialitate: minimum 6 luni;
● referent treapta II (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat. Condiţii specifice:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: minimum 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 6 septembrie 2019 (inclusiv), ora 13:30, la Serviciul resurse umane și informatizare, camera 203, et.2, din cadrul Consiliului Județean Vrancea. Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon
0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00). Mai multe detalii despre aceste concursuri găsiți pe site-ul Consiliului Județean Vrancea.