Posturi libere de asistent la cabinetele școlare

0
547

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcții contractuale de execuție vacante, de asistent medical cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale și de medicină dentara – unități de învățământ din care: 1 post de asistent medical la cabinet școlar stomatologic; 3 posturi de asistent medical la cabinetul școlar medicină generală. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • vechime în specialitatea studiilor – 6 luni;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. și adeverință pentru înscriere la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 iunie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43, telefon 0337/101.055, e-mail – splas_focsani@yahoo.com.