Poliția Vrancea – campanie de informare asupra traficului de ființe umane

0
61

Traficul de fiinţe umane – un pericol ce poate fi evitat
Din anul 2007 Comisia Europeană a decis ca data de 18 octombrie să fie numită „Ziua Europeana de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”. Pentru a marca această zi la nivel local, poliţiştii vrânceni au realizat activități 2-campanie-ipj-vn-traficprin care au adus la cunoștința cetățenilor modalităţile de racolare şi de exploatare ale traficanţilor şi nu în ultimul rând modalităţile de prevenire ale traficului de persoane.
Polițiștii din cadrul C.A.P.C. și S.O.P., au desfăşurat o activitate de prevenire la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din municipiul Focșani.
Vă aducem la cunoştintă fazele traficului de persoane, modalităţile de prevenire şi sancţiunile.
Recrutarea este prima fază a traficului şi constă în promisiunea mincinoasă de angajare a viitoarei victime în străinătate, făcută de o persoană numită recrutor.
Transportul are loc la scurt timp după recrutare, astfel încât victima să nu aibă timp să ia alta decizie. Transportul se efectuează de cele mai multe ori de recrutor şi se desfăşoară pe trasee bine stabilite dar care de obicei nu sunt cele comunicate iniţial victimei. De obicei transportul se face în grupuri de persoane ceea ce măreşte gradul de încredere al victimei.
Trecerea frontierei se face lagal, prin punctele de trecere sau ilegal, prin evitarea acestora, lucru realizat cu sprijinul unor “călăuze”. După trecerea frontierei persoanele din grup sunt separate şi dirijate pe rute diferite.
Vânzarea are loc în momentul predării victimei traficantului cumpărător.
Exploatarea constă în forţarea victimei prin violenţă să desfăşoare o activitate împotriva voinţei sale, prostituţie, muncă, cerşetorie, furt, etc.

Modalităţi de recrutare

Anunţuri în ziare, reviste sau internet cu privire la locuri de muncă date de:
-false agenţii de intermediere a forţei de muncă;
-false agenţii de modă;
-agenţii matrimoniale internaţionale;
-persoane fizice;
-propuneri directe făcute de cunoştinţe ocazionale, prieteni sau rude;
-promisiuni de câştiguri substanţiale în timp scurt;
-promisiuni privind asigurarea transportului, cazare şi hrană până la destinaţie;
-prezentarea cunoştinţelor din străinătate şi a posibilităţilor financiare ale acestora;
-prezentarea unor “poveşti” despre persoanele care au plecat şi s-au realizat în străinătate.
Recrutorii sunt atât bărbaţi cât şi femei şi par persoane demne de încredere, cu o situaţie materială bună. Ei se bazează pe faptul că:
-vrei să ai bani şi să trăieşti bine
-vrei să te descurci pe cont propriu
-vrei să fii independent
Nu uitaţi:
Câştigarea încrederii (tale) este principala sarcină a traficantului, traficul de persoane se realizează atât pe plan intern cât şi pe plan extern.

În cazul în care ţi s-a făcut o asemenea propunere, gândeşte-te de mai multe ori dacă:
-nu ai paşaport sau carte de identitate iar persoana care ţi-a făcut propunerea se oferă să ţi-l obţină în termen scurt;
-eşti minor şi ţi se spune că “se rezolvă” trecerea frontierei;
-ţi se reţine paşaportul sau cartea de identitate din diverse motive;
-ţi se cere să semnezi nişte acte cărora nu le înţelegi contextul, sau sunt într-o limbă străină pe care nu o cunoşti;
-ţi se oferă cadouri pentru acceptarea propunerii;
-nu ţi se cere o anumită experienţă sau calificare pentru locul de muncă propus.

LEGEA nr. 678 din 21 noiembrie 2001
privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
ART.12
(1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, frauda ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-şi exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Traficul de persoane, săvârşit în următoarele împrejurări:
a) de doua sau de mai multe persoane împreună;
b) s-a cauzat victimei o vătămare grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
ART.13
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, gazduirea sau primirea unei persoane cu varsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită asupra unei persoane care nu a împlinit varsta de 15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite prin ameninţare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, frauda ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-şi exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are control asupra altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), şi închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).
(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) sunt săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), închisoare de la 5 la 17 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2), închisoare de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 1, şi închisoare de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 2.
(5) Dacă faptele prevăzute în acest articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi sau detenţiunea pe viata.
ART.14
Dacă faptele prevăzute la art. 12 şi 13 sunt săvârşite de o persoana care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obţinut, pentru sine sau pentru altul, beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.
ART.15
(1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepseşte.
(2) Organizarea săvârşirii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol constituie infracţiune şi se pedepseşte ca şi infracţiunea organizată.
Dacă vrei să pleci la lucru în străinătate ține cont de aceste măsuri preventive:
-toate agenţiile de intermediere a forţei de muncă să fie înregistrate la I.T.M în a cărui rază îşi au sediul;
-nu facilitează obţinerea locurilor de muncă decât firmele autorizate care au ca obiect de activitate acest lucru;
-dacă închei un contract de muncă cu o firmă iar contractul este redactat într-o altă limbă străină, cere traducerea acestuia şi atestăl împreună cu un jurist;
-nu da nimănui paşaportul/cartea de identitate sub nici un motiv, cu excepţia organelor abilitate să verifice actele de identitate ale statului român sau străin;
-nu accepta plecarea în străinătate cu acte false;
-înainte de a lua o hotărâre, consultă-te cu părinţii, prietenii sau alte persoane de încredere;
-lasă rudelor sau prietenilor, copii ale paşaportului, cărţii de identitate, contract de muncă sau orice alt document cu care pleci;
-nu împrumuta nimănui paşaportul pentru a părăsi ţara;
-adresează-te ambasadei României sau organizaţiilor umanitare atunci când te afli într-o situaţie critică în străinătate;
Pentru siguranţa ta, prudenţa este cea mai bună pază şi nu costă!
Nu ezita să te adresezi poliţiei la telefonul 112!

IPJ Vrancea