Peste 9,5 milioane de euro bani europeni pentru incluziunea socială a elevilor vrânceni aflați în situații de risc

0
186

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea derulează, în calitate de partener, proiectul „Vino la școală! Schimbă-ți destinul!”, având ca obiectiv general dezvoltarea și implementarea unor servicii care vizează creșterea gradului de incluziune socială a elevilor aflați în situații de risc din județul Vrancea, prin promovarea educației incluzive. Proiectul are ca beneficiari direcți 273 de elevi din Școala Gimnazială Vizantea Răzășească, Școala Gimnazială Chiojdeni, Școala Gimnazială Jitia și Școala Gimnazială „Regina Maria” Vintileasca. Proiectul este finanțat din granturile SEE și norvegiene. În cadrul proiectului, elevii beneficiază de activități de tip „Școală după școală”, beneficiază de activități de consiliere și orientare școlară, primesc câte o masă caldă/zi, iar la finalul proiectului vor primi câte un pachet cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Cadrele didactice din cele patru școli beneficiază de două cursuri de formare: „Prevenirea abandonului școlar” și „Educația incluzivă”.

Cel de-al doilea proiect aflat în derulare este „Educația, calea spre viitor”, fiind un proiect POCU pe axa prioritară nr. 6 „Educație și competențe”. Proiectul este derulat de către Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună în parteneriat  cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Mureș și oferă copiilor, tinerilor și adulților care au abandonat cursurile învățământului primar sau secundar inferior înainte de finalizarea acestuia o nouă șansă de reintegrare în sistemul educațional și posibilitatea dobândirii calificărilor necesare pentru ocuparea unui post pe piața muncii. Activitățile din cadrul proiectului sunt de tip „A două șansă” și se adresează unui grup-țintă format din 192 de elevi care desfășoară cursuri la Școala Gimnazială Slobozia Bradului, Școala Gimnazială Tîmboești, Școala Gimnazială Vîrteșcoiu și Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani. Proiectul „Educația, calea spre viitor” se desfășoară în perioada 8 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023. Valoarea totală a acestuia este de 9.524.557,36 lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 8.095.873,78 lei. Inspectoratul Școlar Județean Vrancea evidențiază că aceste două proiecte reprezintă o oportunitate pentru personalul din învățământul preuniversitar al județului Vrancea de a-și îmbunătăți competențele în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, intensive și structurate, axate pe nevoile elevilor și ale unei școli de tip incluziv. Activitățile derulate își propun să influențeze creșterea calității nivelului educațional, să reducă șomajul și inegalitățile sociale și să sporească numărul elevilor care frecventează școala, descurajând astfel abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii. (sursa: ISJ Vrancea)Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!