Peste 17 milioane de lei în plus la bugetul statului, în urma controalelor finanțiștilor vrânceni în perioada ianuarie-mai

0
290

În primele 5 luni ale anului 2022 la nivelul structurii de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea au fost desfăşurate acţiuni de control prin care s-a urmărit: verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale; corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere; stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată. Acţiunile desfăşurate au vizat prioritar contribuabilii cu potenţial de evaziune şi fraudă fiscală ridicat, selectaţi în baza analizei de risc.

Prin activităţile pe care le-au desfăşurat cu scopul creșterii gradului de conformare voluntară, atât la declarare cât și la plată, mizând pe spiritul de responsabilitate civică al contribuabililor, dar și pe campanii de informare cu privire la procedurile de declarare a veniturilor și de plată a taxelor și impozitelor şi printr-o mai bună selecţie a contribuabililor, activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea a înregistrat următoarele rezultate:

Au fost desfăşurate un număr de 233 acţiuni de control din care 150 la contribuabili persoane juridice şi 83 la persoane fizice. Sumele atrase suplimentar la bugetul general consolidat urmare inspecţiilor fiscale au fost de 17,14 milioane lei din care:

 • Sume stabilite suplimentar de la contribuabili persoane juridice – 14,77 milioane lei;
 • Sume stabilite suplimentar de la contribuabili persoane fizice -2,37 milioane lei.

De asemenea, a fost diminuată pierderea fiscală la 6 agenţi economici, cu valoarea de 1,99 milioane lei.

În structură, sumele atrase suplimentar la bugetul general consolidat, se prezintă astfel:

 • 10,27 milioane lei taxa pe valoarea adăugată;
 • 3,89 milioane lei impozit pe profit;
 • 0,45 milioane lei contribuţii sociale;
 • 0,61 milioane lei fonduri speciale
 • 1,92 milioane lei alte impozite şi taxe

În urma acţiunilor de control efectuate, au fost instituite 14 măsuri asiguratorii în valoare de 2,45 milioane lei atunci când s-a considerat că există pericolul ca agentul economic să se sustragă, să îşi ascundă, ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentBacalaureat, prima probă: 37 de candidați din Vrancea nu s-au prezentat la proba de Limba și literatura română
Articolul următorCopil de 6 ani, dat dispărut de tatăl său. A fost găsit de polițiști după o jumătate de oră