Peste 1.100 de fermieri vrânceni vor fi controlați de APIA

0
185

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Vrancea informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2020, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și ecocondiționalitate din cererea unică de plată. Astfel, eșantionul de control extras din baza de date A.P.I.A. conține un număr total de 1.132 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează:

– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 232 fermieri;

– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecție – 900 fermieri;

– pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic –77 fermieri.

Suprafața totală controlată este de 30.646,17 ha, respectiv:

– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 8.828,07 ha;

– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecție – 21.818,10 ha.

În conformitate cu Ordinului nr.175/23.06.2020, pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.66/2020 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca, în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2020, să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice se va efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului următor. ”APIA-Vrancea efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse în luna iunie 2020, aferente serviciilor prestate în luna mai 2020. Suma autorizată la plată este de 36.728,09 lei, se acordă de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, transmite director executiv, Dorina Ștefan. (sursa: APIA Vrancea)