Patru absolvenţi de liceu din Vrancea au susţinut azi etapa specială a examenului de Bacalaureat

0
195

Astăzi, 6 iulie, s-a desfășurat prima probă scrisă, cea de Limba și literatura română, din cadrul etapei speciale a examenului de Bacalaureat, în județul Vrancea. Au fost prezenți toți cei 4 candidați înscriși la proba respectivă. Etapa specială se desfășoară la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani și participă 6 candidați. Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00. Mâine, 7 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 8 iulie – proba la alegere a profilului și a specializării,

Primele rezultate vor fi afișate joi, 10 iulie, până la ora 12.00, în centrele de examen. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse în ziua de 10 iulie, în intervalul orar 14:00 – 19:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 12 iulie 2020. (ISJ Vrancea)