Magazinele, obligate să schimbe în 15 zile produsele defecte

0
147
Duminică a intrat în vigoare ordonanța de urgență a guvernului care modifică legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garațiilor asociate acestora. Conform noului act normativ, vânzătorul este obligat să acorde un termen de preschimbare a produsului în 15 zile calendaristice.„Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului, sau a predat produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare – primire. Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial”, precizează ordonanța guvernului.
De asemenea, produsele de folosință îndelungată trebuie să fie însoțite de certificat de garanție și de o declarație de conformitate. În plus, producătorul are obligația de a atașa aparatului respectiv cartea tehnică, instrucțiunile de folosință, instalare, exploatare și întreținere. Aparatele care le înlocuiesc pe cele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului. „Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv”, se mai arată în noul act normativ.
FOTO: Facebook