Ordinul de plată multiplu electronic poate fi utilizat pentru a efectua plăți online

0
931

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor care au deschise conturi la trezorerie că Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat pentru a efectua plați online. Ordinul de plata multiplu electronic (OPME)- formular F1129- poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate in Registrul entităților publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituții publice pentru efectuarea de plați din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care îşi desfășoară activitatea proprie. Formularul F1129 se depune on-line prin Sistemul National de raportare FOREXEBUG de către instituțiile publice şi, respectiv, prin portalul e-guvernare.ro de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituții publice. Ordinul de plată multiplu electronic poate fi descărcat de pe site-ul ANAF secţiunea Servicii on-line –Descărcare declaraţii sau de la adresa  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/31.OrdinPlataElectronic_2022_01_04_A2.0.24%20.pdf

Important!  Pe 5 ianuarie 2023, pe site-ul ANAF a fost publicată o noua versiune (V.2.0.2.4) a formularului F1129.

Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii OMPE, pentru operatorii economici şi alte entităţi decât instituții publice, se vizualizează prin Spațiul Privat Virtual (SPV) la secțiunea “Mesaje”. (Sursa: AFP Vrancea)