Oficial: cât va fi salariul minim brut pe economie

0
465

Guvernul a pregătit proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului minim brut pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru, în medie, de 167,333 de ore pe lună, reprezentând 13,327 lei pe oră. Acest lucru înseamnă o creştere netă cu 83 de lei, de la 1.263 de lei cât e în prezent, la 1.346 de lei din 1 ianuarie 2020. Potrivit statisticilor oficiale, în România sunt 1,37 de milioane de angajați cu salariul minim brut pe economie (circa 24% din totalul salariaților). „La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 la valoarea de 2.230 lei s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considerare rata inflației și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, precum și factori de corecție în funcție de dinamica creșterii economice”, se arată în Nota de Fundamentare a proiectului de HG. Prin urmare, tot de la 1 ianuarie, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, care au vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare absolvite, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menține la suma de 2.350 lei lunar. Printre efectele creşterii salariului minim pe economie la 2.230 de lei din 1 ianuarie 2020 se numără:                                                                                                     – majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice care obţin venituri extrasalariale au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări de sănătate (CASS) pentru veniturile estimate în anul 2020 (acest plafon se determină în funcţie de nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în 2020);                                                       – creşterea bazei de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală, întrucât venitul la care contribuabilii plătesc contribuţia de 25% trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în anul 2020.