O unitate militară din Focșani angajează un inginer

0
615

Unitatea Militară 02542 Focşani din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de personal civil contractual, de referent de specialitate debutant/ studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor, din cadrul Biroului achiziții publice. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Studii universitare de licenţă, specialităţile: Construcţii civile industriale şi agricole;Inginerie civilă; Căi ferate, drumuri şi poduri; Amenajări şi construcţii hidrotehnice;Arhitectură; Conservare şi restaurare de arhitectură;Inginerie urbană şi dezvoltare regională;Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; Construcţii miniere; Inginerie economică în construcţii; Infrastructura transporturilor metropolitane; Instalaţii pentru construcţii; Inginerie sanitară şi protecţia mediului; Instalaţii pentru construcţii – pompieri; Sisteme electrice; Electrotehnică; Electromecanică; Electronică aplicată; Energetică; Electroenergetică; Inginerie de petrol şi gaze; Termoenergetică; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii; Reţele şi software de telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie industrială; Mecatronică.
 2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 3. Fără vechime în specialitatea studiilor sau în muncă;
 4. Cunoştinţe de operare /programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Operare în Office, WINDOWS, nivel Avansat;
 5. Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul naţional, după caz;
 6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 8. Încadrare în condiţii de muncă – normale;
 9. Abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres;
 10. Apt medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2020, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 februarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, telefon 0237/213.155, int. 135 sau 138.