Noutățile fiscale intrate în vigoare în această lună

0
618

Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia contribuabililor noutăţile fiscale publicate în luna ianuarie, respectiv:

 • Începând cu 16 ianuarie 2023, pentru livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate locuințelor, clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale se aplică cota redusă de TVA de 5% (Legea 39/2023 pentru completarea art. 291 alin(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal).
 • Începând cu veniturile salariale ale lunii februarie 2023, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, sunt avantaje neimpozabile în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Acest avantaj intră în calculul plafonului lunar de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Ordinea includerii veniturilor în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator (Legea 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal).
 • Modificări la Legea 82/1991 (Legea contabilităţii ) şi a OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în sensul reducerii perioadei de arhivare a documentelor de la 10 ani la 5 ani după cum urmează:
  • Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite;
  • registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.
  • păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.
  • Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) din OUG 28/1999 , precum și rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 5 ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost emise. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)