Noi angajări în primăriile din județ

0
1341

Primăria Comunei Valea Sării organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de administrator – responsabil pe mediu, în cadrul Compartimentului întreținere și Gospodărire Comunală. Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de pregătire profesională – gestionarea activităților pe mediu. Nu se solicită vechime. Dosarele de candidatură se depun până pe data de 7 iunie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 iunie 2021, proba scrisă; 18 iunie 2021, proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Sării, telefon: 0734/709.720, 0237/671.010, e-mail ninatoma10@yahoo.com.

Primăria Comunei Bordeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de șef SVSU. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
  • condițiile prevăzute de an. 9 din Ordinul nr. 75/2019 al Ministerului Afacerilor Interne;
  • domiciliul obligatoriu în comuna Bordești;
  • să dețină permis de conducere categoria B.

Candidații trebuie să-și depună dosarul până pe 10 iunie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2021, proba practică; 22 iunie 2021, proba scrisă; 25 iunie 2021, proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Bordeşti, telefon 0237/254100, mobil 0760788731, fax 0237/254100.