Ministerul Finanțelor: facilitățile pentru firmele din HORECA și amânarea/ scutirea unor taxe, în Monitorul Oficial

0
406

În Monitorul Oficial al României s-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale și prorogarea unor termene. Principalele prevederi ale acestei ordonanțe sunt următoarele:

  • Cei care închiriază plaje vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere.
  • Plata taxelor poate fi amânată până pe 25 octombrie (adică nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere).
  • Sectorul HORECA este scutit de impozitul specific pentru 90 de zile.
  • Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă.

Prin urmare, cei care închiriază plaje beneficiază, în acest sezon, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranșe. Diferența, rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020 se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.

La rândul lor, firmele din HORECA recalculează impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 zile calendaristice și numărul de 90 zile calendaristice. Vor trebui să scadă și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, din cauza stării de urgență (asta se aplică celor care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020). Ordonanța mai prevede rezolvarea unei probleme tehnice privind bonificațiile aferente trimestrelor II și III la impozitul pe profit și pentru microîntreprinderi. De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, cel târziu la momentul livrării.

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată și importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică tot pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.