Medierea, soluția debitorilor la fisc care vor să scape de executare silită

0
201

Debitorii pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației li se suspendă procedura de executare silită dacă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere. Obiectul procedurii de mediere îl reprezintă obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea privind intenţia de mediere. Procedura de mediere constă în:

  • clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;
  • analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, insclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Notificarea privind intenţia de mediere se regăseşte pe site-ul ANAF, secţiunea „Formulare fiscale şi ghid de completare” la adresa   https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_OPANAF_1757_2019.pdf .

Informaţii suplimentare privind procedura de mediere pot fi obţinute la numărul de telefon 031.403.91.60, prin intermediul platformei Formular de contact_Asistenţă în domeniul fiscal”  cât şi la Biroul de asistenţă contribuabili din cadrul sediului AJFP Vrancea, etaj 3, camera 302. (Sursa: AJFP Vrancea)