Măsuri dispuse de ANFP în urma unui control la Primăria Răcoasa

0
851
Echipa Corpului de control al ANFP a efectuat, în luna mai 2021, un control tematic care a vizat structura de funcţii publice şi aspecte privind timpul de muncă al funcţionarilor publici din Primăria Comunai Răcoasa. ANFP a dispus măsuri privind:
– întocmirea fişelor de post pentru toate funcţiile publice vacante;
– înfiinţarea unui compartiment de resurse umane;
– întocmirea unei condici de prezenţă;
– stabilirea unui funcţionar public, responsabil cu întocmirea foilor colective de prezență;
– introducerea în regulamentul de ordine interioară a menţiunilor referitoare la: recuperarea orelor suplimentare, învoiri, telemuncă. (sursa: Agenția Națională a Funcționarilor Publici)