Locuri la instituțiile de învățământ ale MApN pentru personalul MAI

0
210

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară recrutări pentru admiterea în instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., sesiunea a II-a de admitere august 2023. Înscrierea candidaților se realizează până la data de 18 august, ora 16.00, pe baza cererii de înscriere, declarației de acceptare a condițiilor de recrutare și a consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Cererile-tip de înscriere pentru examenul de admitere se descarcă de pe site-ul unității, http://vn.politiaromana.ro/cariera/admitere 2023, se completează, se semnează și se depun de către candidați, în format fizic la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, str. Cezar Bolliac nr. 12, din municipiul Focşani sau în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@vn.politiaromana.ro, alături de declarațiile de acceptare a condițiilor și a consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, până la data de 18 august, ora 16.00.

Depunerea dosarelor de recrutare în volum complet, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, se va realiza până la data de 24 august  la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea, strada Cezar Bolliac nr. 12, municipiul Focşani. Acestea vor fi depuse personal de către candidați.

Modelele pentru cererea de înscriere și pentru declaraţia de confirmare a luării la cunoștinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice sunt prevăzute în anunţul de concurs. Concursul de admitere se realizează pentru următoarele unități de învățământ:

Învățământ postliceal – Concursul de admitere la școlile posticeale din M.Ap.N. pe locurile M.A.I.

Învățământ superior – Concursul de admitere la Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați. Oferta educațională, condițiile de recrutare, documentele și formularele necesare, alături de detaliile privind concursul de admitere pot fi accesate în mod gratuit la link-ul:

https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2023/anunt-admitere-in-institutii-de-invatamant-mapn-care-pregatesc-personal-pentru-nevoile-mai-sesiunea-a-ii-a-august-2023  (sursa: IPJ Vrancea)