Localități din Vrancea, cadastrate cu bani europeni

0
311
Zece comune din județul Vrancea au posibilitatea să-și cadastreze imobilele, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, folosind banii europeni puși la dispoziție prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat, în acest sens, o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale, din 35 de județe.
În Vrancea, se licitează serviciile de cadastrare pentru localitățile: Dumbrăveni, Gugești, Homocea, Movilița, Nănești, Pufești, Ruginești, Sihlea, Vânători și Vulturu. Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA). Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat. (sursa: MLPDA)