La Bârsești, administrația locală, în frunte cu primarul liberal Ștefan Caba, în permanență alături de oameni și pentru oameni

0
221
La conducerea administrației comunei Bârsești se află, din 2016, liberalul Ștefan Caba. Primarul Ștefan Caba a reușit, cu sprijinul Consiliului Local și al angajaților primăriei, să înceapă și să finalizeze numeroase obiective de investiții necesare locuitorilor comunei. În ultimii 4 ani, administrația locală a derulat proiecte de infrastructură (alimentare cu apă, modernizare și întreținere drumuri), a accesat proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală pentru achiziția unui tractor multifuncțional, mărirea capacității sursei de apă potabilă, realizarea de branșamente, modernizarea drumurilor de interes local, întocmirea Planului Urbanistic General. ”Mă bucur că am reușit, în ultimii ani, să întocmim cărți funciare pentru imobile reprezentând sediile instituțiilor publice (primărie, școli, dispensar), pentru terenuri și drumuri care au făcut obiectul investițiilor de până acum. De asemenea, am întocmit documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de funcționare pentru primărie, pentru dispensarul uman și pentru cele două școli de pe raza localității. Cu bani de la bugetul local am realizat multe lucrări necesare în comună, precum cele de balastare drumuri, apărare maluri, construire garduri la școală și dispensar, dotarea cu mobilier a Sălii de Festivități”, a declarat Ștefan Caba, candidatul PNL pentru un nou mandat de primar al comunei Bârsești.
În următorii 4 ani, primarul Ștefan Caba și echipa de consilieri PNL vor să ducă la bun sfârșit mai multe proiecte de investiții aflate în derulare, precum: extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, modernizarea drumurilor de interes local din Bârsești și Topești, construire apărare maluri în zonele Botez Valerica și pod râul Putna-Botez Valerica-punte șufe, extinderea liniei electrice și introducerea iluminatului public în zonele Varnița, Monument, Stan Ghiță, Prund Botez V., Prund Bâlci, Cimitir Topești, reparația intersecției drum zona Păun Ion, în satul Topești, reparații drumuri în satul Topești, zona pe pod, uliță Blaj N., uliță Costin Dănuț, uliță Costin Vasilică, drum vicinal Caciu – Frăsinet – zona cimitir Topești,  continuarea proiectului de cadastrare a terenurilor particularilor, pe sectoare cadastrale și altele. Pe lângă acestea, echipa PNL vine și cu alte propuneri în fața cetățenilor, pentru următorul mandat: implementarea proiectului energie fotovoltaică/eoliană, construirea și dotarea unui dispensar uman, construirea unui pod peste pârâul Caciu în zona Mitrofan Ion, racordarea la rețeaua de gaze naturale, reabilitarea sediului Primăriei și al Căminului Cultural, achiziționarea unei autovidanje, punerea în valoare a obiectivelor istorice de pe dealul Dumbrava (Monumentul lui Ștefan cel Mare și Casa memorială a Babei Tudora Vrâncioaia) și Muzeul „Rădăcina Vrancei”, realizarea Ghișeului de plăți electronice, colectarea selectivă a gunoiului menajer și altele. ”Pentru ca aceste lucruri să fie posibile, eu, împreună cu echipa mea de consilieri, avem nevoie de continuitate, de stabilitate pentru a putea finaliza și demara proiecte de interes public general, pentru o viață decentă și normală. Suntem, totodată, deschiși și transparenți în relația cu cetățeanul, pentru că, în calitate de administratori, ne dorim ca relația cu cei administrați să fie una strânsă și constructivă. Așteptăm cetățenii să vină cu propuneri, să se implice în problemele comunității pentru a putea schimba în bine nivelul și modul de trai al cetățenilor”, susține Ștefan Caba, candidatul PNL pentru un nou mandat de primar al comunei Bârsești la alegerile locale din 27 septembrie.
Material realizat de SC King News 24 SRL Focșani, la comanda PNL Vrancea, cod mandatar financiar 21200012