IPJ Vrancea angajează secretar dactilograf la serviciul logistic

0
400

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac  nr. 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de personal contractual – referent II – secretar dactilograf la Serviciul logistic – Compartimentul  secretariat, documente clasificate si arhivă.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţii generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

  1. a) să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat ;
  2. b) să fie absolvenţi ai unui curs de operator PC dovedit cu atestat/certificat/diplomă recunoscut oficial;
  3. c) să fie apţi medical;

Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarului de concurs se vor face la sediul instituţiei până la data de 09.08.2016. Selecţia dosarelor de concurs se va realiza în perioada 25-26.08.2016.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

  1. Proba scrisă 31.08.2016, ora 10:00;
  2. Interviu 09.2016, ora 10:00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe site-ul de internet www.politiavrancea.ro.”