IPJ Vrancea angajează ofițer la Economic din sursă externă

0
168

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer I la Serviciul de investigare a criminalității economice – investigarea criminalității economice oraș Odobești, poziția 238 E din statul de organizare al unității,  prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice și cerințele postului. Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:                      a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;                                                            b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;                                                                          c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;                                                                              d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;                                                                        f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta /echivalenta intr-unul din domeniile: stiinte economice si management (specializarile economie, economia  agroalimentara si a mediului, economia comertului, turismului si serviciilor, contabilitate, finante si banci, management, relatii economice internationale), drept/științe juridice;            – pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, economie, contabilitate, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, management, informaţii şi ordine publică (ordine şi siguranţă publică).

Depunerea dosarelor de candidatură se face până pe data de 22 ianuarie. Concursul va avea loc pe data de 30 martie. Mai multe detalii puteți afla de AICI.