IPJ Vrancea a scos la concurs 3 posturi de șef de Secție Poliție Rurală

0
1343

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea, cu recrutare din sursă internă, a următoarelor posturi vacante:

–  şef secție poliție rurală 1 la Secția 1 Poliție Rurală Golești,

– şef secție poliție rurală 2 la Secția 2 Poliție Rurală Gugești,

– şef secție poliție rurală 4 la Secția 4 Poliție Rurală Adjud.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie ofițer de poliție cu următoarea pregătire de bază:
 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă /echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, drept, ştiinţe administrative, sociopsihopedagogie, psihologie, ştiinţe economice, economie, ştiinţe inginereşti, inginerie;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, ştiinţe administrative
 • relaţii internaţionale şi studii europene, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, economie, contabilitate, finanţe, statistică şi informatică economică, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor,cibernetică, statistică şi informatică economică,  management, ingineria mediului, inginerie mecanică, inginerie şi management, ingineria transporturilor, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
 • Pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de master în    domeniul  management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.
  • îndeplinesc cerinţele specifice din fişele postului nr.198823 din 15.01.2019; nr.198824 din 15.01.2019 și nr. 318536 din 29.07.2019.

  să aibă gradul profesional de minimum inspector de poliţie;

  * să dețină/să obțină autorizație pentru acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivelul „ SECRET;

  * să dețină /să obțină aviz pentru numirea în structurile  poliției judiciare;

  * să aibă o vechime în muncă din care in M.A.I- minimum 3 ani;

  * să aibă o vechime  în specilalitate de minimum 3 ani;

  * să dețină permis de conducere categoria „B”;

  • să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţie
  • să aibă o vechime în specialitatea  structurii  pentru care se organizează concurs de minimum 3 ani (conform Ghidului specialităţilor asimilate aprobat de conducerea Poliţiei Române prin Nota-Raport nr.33032/27.09.2016).

Dosarele candidaților se depun până pe data de 14 august, la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Vrancea, iar concursul/ examenul va avea loc pe data de 10 septembrie, la sediul IPJ Vrancea. Mai multe detalii găsiți AICI.