Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: ”Ședințele Consiliilor Locale trebuie să se facă prin mijloace electronice”

0
566
În această perioadă, ședințele Consiliilor Locale din întreaga țară trebuie să se facă prin mijloace electronice, fără participarea fizică a unui număr mare de persoane, fie că discutăm de consilieri locali, fie de cetățeni interesați să ia parte la întâlnirile legislativelor locale.
Solicit primarilor din toată țara să ia în serios toate recomandările autorităților și să nu expună persoanele din comunitate la riscul de îmbolnăvire, în contextul pandemiei de COVID-19. În acest sens, în cursul zilei de astăzi, am trimis o adresă tuturor Prefecturilor prin care am informat despre prevederea legală care dă posibilitatea consiliilor locale să țină ședințele prin mijloace electronice.
Prezența consilierilor locali, în contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatată prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale în funcție de specificul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale: „Art. 50. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației recomandă respectarea prevederilor art. 129 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ca, în funcție de specificul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local să poată fi modificat după cum urmează: “În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, şedinţele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă”. (Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației)