Inspectorii fiscului, necruțători cu agenții economici cu datorii

0
314

În luna februarie, inspectorii fiscului au reușit să atragă suplimentar la bugetul general consolidat venituri în sumă de 43,70 milioane lei, mai mult cu 33,38 milioane lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Aceștia au realizat nu mai puțin de 71 de inspecții fiscale, cei mai mulți bani fiind atrași la buget din diferenţele de impozite, taxe si contribuţii –29,19 milioane lei, adică din taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit.
„În luna februarie 2016 au fost aplicate 16 amenzi contravenţionale pentru reţinerea şi nevărsarea în totalitate a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă; declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului general consolidat; nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete; nerespectarea prevederilor M.F.P. referitoare la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv pentru neefectuarea inventarierii; prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate”, se arată într-un comunicat al Administrației Finanțelor Publice.
De asemenea, tot cu ocazia inspecţiilor desfăşurare au fost instituite 6 măsuri asiguratorii în sumă de 36,11 milioane lei, considerându-se că există pericolul ca agentul economic să se sustragă de la plată îngreunând în mod considerabil colectarea.