Inspectorii de muncă, în control pe șantiere

0
155

În conformitate cu Programul cadru al Inspecției Muncii, în anul 2020 se desfășoară “Campania națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.” Numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora au fost determinante pentru ca Inspecția Muncii să considere că se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Având în vedere că, odată cu instituirea stării de alertă s-au reluat activitățile în aceste șantiere temporare și mobile de construcții, se consideră oportună continuarea campaniei de verificare a condițiilor de securitate și sănătate în muncă. Obiective generale:

  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul construcțiilor.

Obiective specifice:

  • luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii COVID-19.

În derularea acțiunilor de control au fost verificate și modul de realizare a măsurilor dispuse în controalele anterioare. Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă din Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, în perioada 20 – 22 iulie 2020, au efectuat 8 acțiuni de control în urma cărora au fost constatate 14 neconformități, printre cele mai frecvente fiind:

  • Lucrătorii utilizau schele neconforme;
  • Semnalizarea de securitate era incompletă;
  • Lucrătorii nu utilizau echipamentul individual de protecție acordat de către angajator.

Au fost aplicate aplicate 14 sancţiuni contravenționale. Pentru remedierea neconformităţilor constatate, inspectorii de muncă au dispus măsuri şi termene de intrare în legalitate. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locurile de muncă și crearea unui climat de muncă optim. (comunicat ITM Vrancea)