Înrolarea în Spațiul Privat Virtual, o facilitate opțională la dispoziția românilor din afara țării

0
314

Rãspundem solicitãrilor de clarificãri ale reprezentanților mass-media privind proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanțã între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entitãți fãrã personalitate juridicã:
Preciz
ãm cã propoziția ”identificarea contribuabililor la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României” din Referatul de aprobare al proiectului de ordin se referã la îndeplinirea procedurii de confirmare a identitãții contribuabililor, care solicitã înregistrarea ca utilizatori ai serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV) la sediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României.
Scopul acestei prevederi este de a veni în întâmpinarea persoanelor fizice, care au cetãțenia românã și doresc sã se înroleze voluntar în SPV, dar domiciliazã, au reședința sau lucreazã în strãinãtate.  În acest sens, pentru a le oferi si posibilitatea de a se prezenta 
și la ambasada sau oficiile consulare din țara în care se aflã, care sunt mai apropiate, se propune urmãtoarea completare pentru art. 20 alin. 6 lit. b):
„b) aprobare la ghișeu. 
În acest caz persoana fizicã trebuie sã se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã, în scopul identificãrii fizice. În cazul persoanelor fizice care au cetãțenia românã ºi domiciliazã, au reședința sau lucreazã în strãinãtate, în scopul identificãrii fizice, se pot prezenta și la oficiile consulare sau ambasadele României în circumscripția cãrora domiciliazã, au reședința sau lucreazã, dupã caz.”
Referatul proiectului de ordin a fost actualizat și poate fi consultat pe site-ul MFP 
la rubrica Transparențã decizionalã. (Sursa: ANAF)