Înfrângere usturătoare la buzunar pentru fostul primar din Homocea

0
625

Fostul primar PNL al comunei Homocea până în anul 2016, Neculai Ionescu, în prezent preşedinte al PSD din localitate, a pierdut miercuri, definitiv, la Curtea de Apel Galaţi, procesul cu instituţia pe care a condus-o ani buni. “Admite apelul declarat de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Homocea împotriva sentinţei civile nr.522/13.11.2019 a Tribunalului Vrancea. Schimbă în tot sentinţa civilă nr.522/13.11.2019 a Tribunalului Vrancea, în sensul că: Admite acţiunea formulată de Unitatea Administrativ Teritorială Homocea. Obligă pe pârâtul Ionescu Neculai la plata sumei de 715.977,28 lei către Unitatea Administrativ Teritorială Homocea, cu titlu de daune. Obligă pe pârât la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3900 lei. Definitivă. Pronunţată azi 10.06.2020”, se arată în decizia instanţei. Procesul are legătură cu un contract încheiat în anul 2008 de Primăria Homocea cu firma SC Impact Com SRL Sărmaş, din judeţul Harghita, în valoare de 7.314 euro, fără TVA, contract având ca obiect crearea unui site pentru unitatea administrativ teritorială. În contractul conceput şi redactat în totalitate de firmă, semnat “ca primarul” de fostul edil al comunei, Neculai Ionescu, cele două părţi au convenit şi un tarif lunar de 99 de euro, fără TVA, reprezentând contravaloarea abonamentului de servicii WEB, practic mentenanţa site-ului. Contractul prevedea şi o clauză obligatorie, păguboasă pentru primărie, care spune că “neplata la termen a unei facturi atrage dreptul operatorului de a solicita beneficiarului plata de penalităţi de întârziere de 1,19% pe zi calendaristică, calculate asupra contravalorii facturii, până la data achitării integrale a debitului”. O altă clauză decisivă pentru ceea ce avea să urmeze priveşte denunțarea unilaterală a contractului din partea beneficiarului, care prevedea că denunţarea “se face la expirarea perioadei contractuale în curs, cu preaviz din partea beneficiarului şi cu condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată de către operator stabilite prin contract”. Odată semnat contractul, pentru o perioadă de cinci ani, dar cu posibilitatea prelungirii lui automat, Primăria Homocea ar fi constatat că firma din Sărmaş nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate, refuzând astfel plata unor facturi emise de aceasta sau a început să plătească cu întârziere, notificând societatea cu privire la denunţarea unilaterală a contractului. O greşeală care s-a dovedit capitală întrucât, prevalându-se de clauzele încetării contractului, firma nu a fost de acord cu rezilierea şi a cerut în instanţă onorarea la plată a facturilor emise, plus penalităţi de întârziere. În instanţele de contencios, firma din Sărmaş a avut câştig de cauză. Mai mult decât atât, în acest caz a fost administrată şi proba cu expertiză tehnico-judiciară pe specializarea informatică, realizată de un expert tehnic, din  care a rezultat că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţia contractuală. În total au fost nu mai puţin de şase dosare pe rol pe această speţă, judecate la Tribunalul Vrancea şi Curtea de Apel Galaţi, iar concluzia a fost că Primăria Homocea a fost obligată prin sentinţe definitive la plata sumei totale de 575.145 de lei, din care 516.976 de lei au fost doar penalităţile de întârziere (aproximativ 130.000 de euro).

Conturi blocate şi executate

Prin urmare, în anul 2014, firma Impact Com a apelat la un executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor civile, obligând astfel Primăria la plata sumelor menţionate. Executorul judecătoresc a înfiinţat popriri asupra conturilor pe care Primăria le avea la bănci şi la Trezorerie şi a declanşat şi procedura de urmărire silită asupra mai multor imobile aflate în proprietatea comunei. Astfel, un teren în suprafaţă de peste 13 hectare a fost vândut la licitaţie cu suma de 138.100 de lei. Totodată, în perioada 2014-2017, Primăria Homocea a plătit în contul executorului judecătoresc suma de 350.709 lei, în contul obligaţiilor stabilite de instanţă. Este de reţinut că fostul primar al comunei Homocea, împreună cu alţi edili de oraşe şi comune din ţară, care se pare au încheiat la rândul lor contracte păguboase pentru bugetele localităţilor, s-au adresat Parchetului din Topliţa-Harghita, solicitând efectuarea de cercetări faţă de această firmă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. Cercetarea penală in rem a arătat faptul că “fapta nu există” şi dosarul a fost clasat. Această pagubă majoră în bugetul local al comunei Homocea a intrat şi în atenţia Camerei de Conturi, care a cerut notă de relaţii de la fostul primar. Neculai Ionescu a spus că nu are ce să-şi reproșeze cu privire la derularea acestui contract, dând vina pe o conspiraţie bine pusă la punct. “Contractul de prestări servicii era emanat de la Impact, scrisul era foarte mic, conţinutul era identic, furnizorul nu asigura serviciile, beneficiarul nu mai efectua plata, furnizorul aştepta trecerea unei perioade mai lungi, fără a notifica beneficiarul, apoi se adresa direct instanţelor de contencios administrativ şi fiscal. În mod surprinzător, marea majoritatea a proceselor intentate de SC Impact tuturor beneficiarilor au fost câştigate, determinându-ne pe primarii implicaţi să tragem concluzia că în spatele acestei afaceri se află cineva extrem de puternic la nivel naţional şi care şi-a creat un sistem bine pus la punct în care funcţionau foarte mulţi actori (poliţişti, magistraţi, executori judecătoreşti, avocaţi)”, s-a apărat fostul primar. În consecinţă, Primăria Homocea a rămas şi fără bani, şi fără un teren, dar şi fără site.