Incendiile de vegetație uscată, mai puține în acest an în Vrancea

0
636

În perioada de primăvară, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, grădinilor şi curţilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere, creşte riscul producerii unor incendii. În lipsa respectării normelor specifice de apărare, acestea se pot propaga cu uşurinţă la fondul forestier sau la gospodării. În primul trimestru al acestui an au avut loc 39 incendii de vegetaţie uscată, mirişti şi reziduuri menajere, faţă de 70 astfel de situaţii produse în trimestrul I 2015, înregistrându-se o scădere de 79,48 %. Cele mai multe intervenţii de acest tip au avut loc în luna martie, respectiv 17. Incendiile de vegetaţie înregistrate au avut loc cu preponderenţă pe teritoriul următoarelor localităţi: Focşani – 5, Mărăşeşti – 5, Soveja – 4, Adjud – 3, Panciu – 3, Vidra – 3.

„În decursul anului 2015 au avut loc 203 intervenţii la incendii de vegetaţie şi altele, în creştere cu 17% faţă de anul 2014, când s-au înregistrat 173 astfel de evenimente. Pentru a se evita producerea unor situaţii neplăcute, care pot produce pagube materiale importante, afectează mediul înconjurător şi chiar vieţile oamenilor, Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. Vrancea recomandă respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis, astfel:

 • utilizarea focului deschis pe timp de vânt este interzisă;
 • prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii”, recomandă ISU Vrancea

De asemenea, în această perioadă creşte şi pericolul izbucnirii incendiilor de pădure din cauza focurilor deschise lăsate fără supraveghere, jocului copiilor cu focul, fumatului în locuri cu pericol de incendiu şi, mai ales, acţiunilor voite ale unor cetăţeni, în special de la sate, de a arde vegetaţia uscată de pe izlazurile, păşunile şi terenurile virane din aproprierea pădurilor.

„Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, se impune respectarea unor măsuri de protecţie antiincendiu precum:

 • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în pădure, asupra respectării normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare de utilizare;
 • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
 • planificarea, organizarea şi efectuarea – de către silvicultori – de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă şi zilele nelucrătoare;
 • interzicerea arderii resturilor vegetale, fumatului şi focului deschis, la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii (cu excepţia locurilor special amenajate), ca şi aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
 • interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, ca şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele amenajate corespunzător”, mai recomandă ISU Vrancea.