Încă un candidat din Vrancea a reușit să promoveze, după contestații, examenul de Definitivat

0
338

În județul Vrancea, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este de 72% (în creștere cu 0,82 %, comparativ cu rezultatele inițiale – 71, 18%). Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (24 de contestații), 1 candidat a reușit să obțină promovarea la examenul național pentru definitivare în învățământ, în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 84 de candidați. Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 124 de candidați. Dintre aceștia, 6 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă. Nu s-au înregistrat lucrări anulate în centrele de evaluare. Astfel, din totalul celor 118 candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 85 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 2 candidaţi au fost notați cu 10. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 28 iulie 2021, la ora 10:00, atât în centrul de examen, cât și pe site-ul dedicat. Pentru date suplimentare, inclusiv distribuția notelor/procentelor de promovare pe județe, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat. (ISJ Vrancea)