Important: 21 decembrie, termen pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale

0
345

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea reamintește contribuabililor că, pentru luna decembrie, termenul limită pentru declararea și plata obligațiilor fiscale este marți, 21 decembrie 2021. Astfel, conform prevederilor art. 155 alineatul (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, „Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

Termenul de depunere a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES este 27 decembrie 2021, iar pentru depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente – Formularul 394termenul este 30 decembrie 2021. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!