Guvernul reglementează acțiunile de lobby

0
304

Prim-ministrul, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale vor trebui să noteze într-un Registru Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) întâlnirile avute cu reprezentanți ai mediului de afaceri sau altor organizații neguvernamentale, care au scop discutarea unor proiecte de legi, strategii, finanțări sau alte politici publice. Înființarea acestui Registru a fost aprobată miercuri, în ședință de Guvern, printr-un memorandum. Inițiatorii au avut obligația de a căuta ca termenii să fie exact definiți astfel încât activitatea să nu fie interpretată, la limită, drept trafic de influență. În Registrul menționat vor fi înregistrate întâlnirile oficiale dintre decidenții din Executiv, respectiv prim-ministru, miniștri, secretari de stat și alte funcții asimilate demnitarilor și grupurile specializate din societatea civilă și mediul de afaceri, în contextul inițierii sau modificării unei politici publice. Potrivit Guvernului, prin politici publice se va înțelege orice inițiativă guvernamentală cu impact public: nu numai proiecte de hotărâri de Guvern, ordonanțe simple, de urgență sau proiecte de lege, ci și programe de finanțare, strategii și alte tipuri de acțiuni. Mecanismul implică o evidență a interacțiunilor (tip întâlnire față în față) între decidenți și grupuri specializate prin publicarea de către miniștri, secretari de stat și conducătorilor asimilați acestora a agendei acestora, respectiv a informațiilor cheie despre cine sunt grupurile interesate să convingă decidenții să adopte o politică publică sau să modifice una existentă.

Memorandumul stabilește că în categoria decidenților intră prim-ministrul, șeful Cancelariei Prim-ministrului, secretarul general al Guvernului, miniștri, secretari de stat, conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Categoria grupurilor specializate va include: societăți cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase ale cultelor sau asociată unui cult, organizații sindicale, organizații patronale, Camere de Comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite. Totodată, vor fi asimilate grupurilor specializate și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile de familie, cabinetele indivi­duale, cabinetele asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică. „Ne aliniem practicilor europene și celor din SUA care și-au dovedit impactul pozitiv asupra calității deciziilor privind politicile publice, restul prevederilor legale prin care cetățenii în sens larg cunosc și comentează proiectele de acte normative (Legea nr. 52/2003) rămânând obligatorii”, a precizat ministrul pentru Consultare Publică, Violeta Alexandru. Ministrul a mai declarat că în viitor este de dorit ca într-un astfel de registru să intre și oamenii politici, respectiv parlamentarii, precum și diverse alte categorii de instituții sau chiar companii. Prevederile RUTI vor intra în vigoare în 2 săptămâni de aprobarea Memorandumului, iar platforma va fi disponibilă la adresa www.ruti.gov.ro.