Guvernul încearcă să stopeze valul de angajări în sistemul bugetar. Se va folosi principiul ”unu la trei”

0
1071

”Dezmățul” bugetar ne-a dus la fundul sacului. Fără să-și recunoască greșelile, Guvernul încearcă, timid, să ia o serie de măsuri care să reducă din povara fiscală asupra bugetului național. Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Prevederile din acest proiect au menirea de a reduce din cheltuielile publice, inclusiv prin scăderea numărului de angajați în instituțiile publice. ”Se propune diminuarea numărului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat și asimilaților acestora din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului, precum și cele aferente cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu rang de secretar de stat. De asemenea se propune ca ministerele și Secretariatul General al Guvernului să supună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative prin care numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcții asimilate funcțiilor de secretar de stat și subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor se va reduce cu 50%.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. După data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat. Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru:

– ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare;            – ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar;                  – posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019;                  – posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Național al Magistraturii.”, se menționează în proiectul de ordonanță ce poate fi studiat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.