Guvernul a anunțat la ce cheltuieli publice se renunță în cursul acestui an

0
197

După mai multe discuții, declarații politicianiste, variante de lucru și promisiuni, Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (așa-numita ordonanță a ”austerității”). Proiectul prevede o serie de reduceri de cheltuieli cu bunuri și servicii în instituțiile publice, renunțarea la achiziția de autoturisme și mobilier, stoparea angajărilor la stat, cu unele excepții, etc. Potrivit guvernanților, toate măsurile prevăzute ar urma să ducă la o reducere cu 5,33 miliarde de lei a cheltuielilor de la buget.

În proiectul MF se menționează că Guvernul va aproba, lunar, limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate. Excepţie fac dobânzi, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, proiecte cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, împrumuturi şi rambursări de credite, transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale.

Iată, mai jos, o serie de măsuri propuse de Ministerul Finanțelor pentru reducerea cheltuielilor bugetare în cursul acestui an:

– conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul Bunuri şi servicii, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură de birotică;

– se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice şi instituţiile publice locale, cu excepţia posturilor unice;

– se reduce numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei:

a) 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;

b) 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;

c) 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;

d) 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;

e) 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;

f) 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;

g) 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;

h) 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Documentul complet, aflat în transparență, se află pe site-ul Ministerului Finanțelor.