GAL Siretul Verde – apel de selecție pentru Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde”

0
720

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, începând cu 25.08.2020, a sesiunii numărul 1/2020  de cereri de proiecte pentru Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde”. Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor, cu selecție lunară.  Data lansării apelului de selecție: 25.08.2020 Data limită de depunere a proiectelor:   la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile Măsura lansată prin apelul de selecție: M 7/6B- „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde”

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

  • autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (A.D.I)

Entități private:

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare
  • Întreprinderi sociale
  • GAL Siretul Verde, în condițiile în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul (cu aplicarea de măsuri de evitare a conflictului de interese)

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este de 46.107 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este maxim 46.107 euro.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
  • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.

Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii Măsura 7/6B”Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M7/6B poate fi consultată/ ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

REPREZENTANT LEGAL, COLIN ADRIAN