FOTO Seceta a secat total gârla Sirețel, rezervație naturală în Lunca Siretului

0
216

Garda de Mediu a înregistrat mai multe sesizări ale cetățenilor legate de secarea totală a gârlei cunoscută sub denumirea de Sirețel, în dreptul comunei Biliești. Prin Hotărârea de Guvern Nr. 1143 din 18 septembrie 2007, în baza avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr. 819/CJ/8.08.2005 a fost desemnată Rezervația Naturală Pădurea Merișor Cotul Zatuanului. Rezervaţia se suprapune integral ROSPA0071 „Lunca Siretului Inferior” şi ROSCI0162 SCI Lunca Siretului Inferior. Arealul este dominat de o vegetaţie caracteristică pădurilor de şleau, puternic influenţată de existenta unor braţe secundare desprinse din râul Siret şi Putna, dar care sunt alimentate în proporție de peste 50% din pânza freatică. Peisajele, de o frumusețe rară, sunt înnobilate de o mare diversitate de păsări, mamifere și viețuitoare acvatice. Verificările s-au desfășurat pe parcursul a două zile, pe tot cursul gârlei între barajul Movileni și vărsarea în râul Siret, de echipe de comisari ai Gărzii de Mediu și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate Vrancea. Verificarea amănunțită a cursului de apă a exclus secarea acestuia urmare a unor acțiuni antropice. Din explicațiile specialiștilor de la Agenția de Protecție a Mediului Vrancea, fenomenul este cauzat de secetă, nivelul piezometric (nivelul freatic), scăzând cu peste doi metri. (sursa: Garda de Mediu Vrancea)